דף הבית » שירותים » פרויקטים » איכות חשמל מדידות ופתרונות

איכות חשמל מדידות ופתרונות

ידע הוא כוח, לכן כדאי ומומלץ להכיר את אופי המתקן מגמות צריכת החשמל בעבודה שוטפת של המתקן או קווי יצור שונים, בהרבה מקרים חשבון החשמל הינו מרכזי ואין ידע אצל מקבלי ההחלטות איזה חלק במתקן משמעותי בצריכה, ביכולתנו לבצע מדידה בודדת או מספר מדידות בו זמנית, לאתר כשל או הפרעה באופן מיידי בזמן התפתחותה וע"י צוות מיומן להציע פתרון.

יחודי בשני-טק היכולת לבצע אנליזה יחד עם הצעה לפתרון בהתחייבות יישומית, בין הפתרונות פילטרים אקטיביים או פסיביים לסינון הרמוניות, מערכות לשיפור כופל הספק דו כיווניות להורדת עומס בתשתיות החשמל ויכולת ניצול טוב יותר של התשתיות הקימות להגדלת ייצור ללא צורך בהשקעות תשתית.

ביכולנו לתת יעוץ והכוונה בנושאים כגון:

איתור תקלות והתאמת פתרונות טכניים, ייעוץ הארקת מתקנים ומערכות, יעוץ בנושא איכות החשמל והרמוניות, יעוץ בנושא שיטות חסכון באנרגיה והתאמת השיטה לצרכי המתקן, פתרונות כוח בתכנון מערכות בזינה צפה, בדיקת איכות חשמל והמלצות לפתרון., יעוץ ומדידה בבעיות מקדם הספק נמוך.

כל המדידות מבוצעות ע"י צוות מיומן בעל רישוי חשמל בתוקף שמלווה במהנדס חברה בעל רישוי מהנדס + בודק וביטוח אחריות מקצועי.