CA6133 מכשיר משולב לבדיקת מתקני חשמל - במחיר משתלם במיוחד!

 • רציפות הארקה
 • התנגדות
 • 3P מסת אדמה
 • התנגדות בידוד
 • (LT) עכבת לולאת תקלה בזרם גבוה
 • (RCD) מפסק מגן
 • בדיקה אוטומטית בבית תקע
 • מתח
 • זרם (באמצעות צבת אופציונלית) 
 • תדר
 • סדר פאזות
 • תקשורת בלוטוס ואפליקציה לעריכת דו"חות בעברית
 •  סט לבדיקת מסת אדמה בשיטת 3P – מתנה! 
 • מוט פריק לבדיקת רציפות הארקה במקומות לא נגישים – מתנה! 

Manufacturer:

chauvin arnoux

סרטון הפעלה CA6133

קבצים מצורפים

דפי נתונים