בוחן מערכות PV  לביצוע כל הבדיקות הנדרשות במתקני PV .

בנוסף לנדרש בתקן מבצע המכשיר מדידות U המאפיינות חישוב ערכי STC  ומדידות הפסק בשני צידי הממיר AC/DC כל זאת בלחיצה על כפתור אחד בלבד .

למכשיר יחידה אופציונאלית למדידות קרינה וטמפרטורה של מודול PV בו זמנית .

תומכת במכשיר תוכנה אופציונאלית EURO LINK PRO לבדיקת תוצאות הבדיקה והפקת דוחות .

החיבור למחשב באמצעות ממשק RS-232 .

המכשיר נייד ומופעל ע"י סוללות.
 

Manufacturer:

metrel

קבצים מצורפים

MI_3108_Eurotest