מכשיר לבדיקת ציוד מטלטל MI 3309 BT DeltaGT:

  • מבצע בדיקה אוטומטית ועומד בדרישות תקן קווי ייצור
    605598-1 / IEC60335-1 שאומץ ע"י מכון התקנים בישראל
  • בדיקת רציפות הארקה
  • בדיקת התנגדות בידוד
  • בדיקת זרם זליגה
  • בדיקת כבל מאריך כולל בדיקת קוטביות
  • קישורית BlueTooth כולל אפליקציה ל- Android
  • חיבור USB למחשב כולל תוכנה להפקת דוחות

Manufacturer:

metrel

סרטון

קבצים מצורפים

MI 3309 BT DeltaGT