מכשירים לבדיקת ציוד מטלטל

MI 3394 CE MULTITESTER XA

יצרן: METREL

portable instrument intended for electrical safety testing

MI 3321 MULTISERVICERXA

יצרן: METREL

מכשיר בדיקה רב תכליתי נייד דגם נועד לבצע את כל המדידות הדרושות לבדיקה בטיחותית חשמלית

MI 3360 OmegaPAT XA

יצרן: METREL

בדיקת רציפות הארקה עד 25A , בדיקת בידוד עד 1kV , בדיקת זרמי זליגה (מתח חילופין , מתח DC וללא הפעלה)

C.A 6160

יצרן: METREL

מכשיר מקצועי בעל ביצועים גבוהים, מכשיר מדידה דיגיטלי לבדיקת בטיחות חשמלית

MI 2094 CE MULTITESTER

יצרן: METREL

מכשיר מקצועי בעל ביצועים גבוהים, מכשיר מדידה דיגיטלי לבדיקת בטיחות חשמלית

MI 3309 BT DeltaGT

יצרן: METREL

מבצע בדיקה אוטומטית ועומד בדרישות תקן קווי ייצור
605598-1 / IEC60335-1 שאומץ ע"י מכון התקנים בישראל