מכשירים למדידת תנאי סביבה (קרינה, עוצמת הארה, עוצמת זרימת אויר, לחות, טמפרטורה)

C.A 42 LF FieldMeter

יצרן: Chauvin Arnoux

מדידות קרינה אלקטרו מגנטית בתדר נמוך כנדרש בתקנים אירופאים ובינלאומיים אחרים

C.A 40 GaussMeter

יצרן: Chauvin Arnoux

מכשיר למדידת שדות מגנטיים