MD 9210/9220/9230/9240 CURRENT CLAMP

צבת זרם אוניברסלי בדיוק גבוהה ומגוון אפשרויות מדידה .

מדידות מתח AC/DC עד 600V

מדידות זרם AC עד 600A

מדידת התנגדות , רציפות ,תדר וקיבול .

ובנוסף בחלק מהצבתות – מדידות טמפרטורה , מתחים RMS והספקים (MD 9240ׂ)

צבת זרם MD 9210 מייצג משפחה רחבה של צבתות מבית METREL לחלקם מגוון מדידות אף רחב מבמוצג לגבי MD 9210 בדף הנתונים המצ"ב תוכלו למצוא מידע לגבי כלל הצבתות במשפחה זו 

Manufacturer:

metrel

קבצים מצורפים

MD_9210_Current_clamp

MD_9220_Current_clamp

MD_9230_Current_clamp

MD_9240_Current_clamp