CA6681

יצרן: Chauvin Arnoux

מאתר כבלים וגלאי צינורות מתכת אידיאלי לקבלני חשמל, קבלני תקשורת וקבלני אינסטלציה לצורך תחזוקת מבנים ורשת החשמל.

MI2093

METREL

ה- MI 2093 Line Tracer הוא מכשיר אוניברסלי המיועד לאתר ולעקוב אחר מוליכים נסתרים מתחת לטיח בקירות, ברצפות ובאדמה או לאיתור גיד אחד בצמת חוטים.