CA6681

יצרן: Chauvin Arnoux

מאתר כבלים וגלאי צינורות מתכת אידיאלי לקבלני חשמל, קבלני תקשורת וקבלני אינסטלציה לצורך תחזוקת מבנים ורשת החשמל.

MI2093

METREL

ה- MI 2093 Line Tracer הוא מכשיר אוניברסלי המיועד לאתר ולעקוב אחר מוליכים נסתרים מתחת לטיח בקירות, ברצפות ובאדמה או לאיתור גיד אחד בצמת חוטים.

Vloc Pro3 10W kit

Vivax

מערכת איתור תשתיות בין המתקדמות ביותר בשוק העולמי , מדויקת ועמידה במיוחד עם עצמת שידור 10W  ופונקציות איתור מתקדמות