הפתרון הכולל לחיסכון באנרגיה ושיפור איכות החשמל במערכת המפעלית

מערכת ה (DPS) Dynamic Power Saving פרי פיתוח ייחודי כחול-לבן מבית אלספק מערכות
נותנת מענה כולל והולם לתופעות הנגרמות כתוצאה מהתנהגות רשת החשמל והשפעתם של המערכות והעומסים המותקנים במפעל, בעיקר העומסים הלא ליניאריים.

הרמוניות, שקיעות ונחשולי מתח, תופעות מעבר, ריצודי מתח וזרם, כופל הספק אלה עיקר הגורמים המשפיעים. התייחסות ומתן מענה נכון יובילו במישרין לאופטימיזציה של מתח ההזנה וייצובו ובעקבות כך לירידה בצריכת ההספק של המפעל וחיסכון משמעותי בצריכת האנרגיה שיבואו לידי ביטוי בחשבון החשמל.