הפתרון הכולל לחיסכון באנרגיה ושיפור איכות החשמל במערכת המפעלית

המערכת לחיסכון באנרגיה DPS הינה פרויקט הנדסי ופרי פיתוח ייחודי כחול לבן הנותן את המענה הנדרש לשיפור ושימור איכות החשמל ברמה גבוהה, המבטיח פעילה תקינה של המתקנים המחוברים אליה ללא כל חשש מנפילות מערכת או מעבודה בלתי יעילה שתגרום לבלאי מהיר וקיצור אורך חיי ההתקנים.

מערכת ה DPS מותקנת בחדר החשמל הראשי במפעל והודות לממדיה הקטנים אינה דורשת שינויים כלשהם בתשתית הקיימת או שינויי בחדר החשמל.

מערכת ה DPS מטפלת בתופעות מעבר הטבעיות במתח ההזנה למפעל מספק החשמל.
כפועל יוצא מהורדת הזרם יופחתו משמעותית הפסדי האנרגיה בגין תשתית הנחושת (כבלים ושנאים).
על-ידי סינון ההרמוניות במתח ובזרם, הרמוניות הנגרמות כתוצאה מהתנהגות עומסים לא לינאריים וגורמות במישרין להפסדי אנרגיה יוביל במישרין להפחתה משמעותית של הפסדים אלה.
כתוצאה מפעילות המערכת מתייצב מתח ההזנה תוך הפחתה של נחשולי ושקיעות מתח ותופעות מעבר וריצודים והמשך בהורדה המתח לרמה האופטימלית הנדרשת לפעולה תקינה של המערכות במפעל ללא חשש מתקלות.

מערכת ה DPS הנה מודולרית ומגיעה במספר גדלים התואמים לגודל השנאים במפעל.

אז איך מתאימים את המערכת האולטימטיבית לרשת החשמל הקיימת במפעל?

בדיקת התכנות וכדאיות

התהליך הינו קצר ופשוט, בעזרת בדיקה מהירה המתבצעת ע"י מהנדס החברה ניתן לתת חוות דעת ראשונית. ניתן למלא את טופס הבקשה לביצוע סקר איכות חשמל

במידה והבדיקה הראשונית מראה כדאיות נבצע סקר מתקן מקיף ע"י ביצוע מדידות הכולל התקנת מכשיר מדידה לתקופה של שבוע באתר הלקוח ופירוק המכשיר בתום ביצוע המדידות.

בתום הבדיקה וניתוח הנתונים יוגש דו"ח מסכם מפורט עם המלצות לאפיון המערכת הייעודית, המלצות ליישום והחיסכון האנרגטי שיושג.

התקנת המערכת ע"י מתקין מורשה

בעת ההתקנה וההפעלה תיבדק התנהגות מערכת ה DPS והשפעתה על המערכת המפעלית. ייבדקו הפונקציות השונות: סינון הרמוניות, הורדת הזרם, תגובה מהירה ונכונה לנחשולי מתח/שקיעות מתח וריצודים.

דו"ח ביצועים לאחר ההתקנה

המערכת תיבדק ותאושר ע"י בודק חיצוני מוסמך

לאורך כל התהליך, הלקוח יהיה מלווה על ידי צוות מהנדסים מומחים בתחום איכות החשמל, ובעלי ניסיון רב בפרוייקטים מסוג זה. הפרוייקט מלווה בביטוח אחריות מקצועית וביטוח אחריות מוצר לכל אורך החזר ההשקעה ROI.