Introduction 3GHz Spectrum Analyzer

ספקטרום אנלייזר של חברת GW Instek מתאים למגוון רחב של יישומים במחקר ,בפיתוח, שירות תחזוקה, וייצור, כנ"ל לתחומים הקשורים באקדמיה וחינוך לטווח התדרים מ 1GHz to 3 GHz.

יש תכונות רבות שנועדו לבצע מדידה ביציבות גבוהה מאוד, עם יכולת נוספת לניתוח אותות ומדידה יעילה יותר. יציבות תדר 0.0025 ppm  בשילוב עם מנגנון פיזור חום יעיל, ללא עליית טמפרטורה לאורך זמן, כדי לקיים את המדידה היציבה ומדויקת.

מצבי התצוגה הטופוגרפיים וספקטרוגרמה מפותחים בפרפרזה על האות בדפוס טמפרטורת צבע כדי לבצע את התמדת האות והתקדמות זמן.

יכולת מדידות, CSO, SEM, ACPR, OCBW, CNR, CTB, עם סמן מונה תדר 1Hz ופונקציות מדידה אחרות ורבות המסופקות גם כן. פונקציה מחזורית מאפשרת ליצור ולבצע שורה של צעדי מדידה באופן עצמאי ללא חיבור למחשב.

הממשקים הנפוצים ביותר לשליטה בתקשורת מחשב כוללים LXI ,

היום עם מוצר זה GW Instek מספקת את התמורה הטובה ביותר לכסף בתחום מדידות RF.

לפרטים נוספים מומלץ לקרוא את המאמר המצורף