G4500 2017-11-15T16:12:55+00:00

G4500

Manufacturer:

elspec

הדור הבא בנתחי איכות חשמל ניידים – אלספק G4500 הינו מכשיר מדידה מהפכני, מספק זיהוי מדויק ובידוד של ניטור איכות חשמל לתחזוקה מונעת יעילה.

אין צורך להגדיר ספים מראש, אין צורך להגדיר הפעלת זיכרון בזמן בעיה, המשמעות אין איבוד מידע, אין פספוסים הוא פשוט מתעד את כל הפרמטרים של הרשת לתקופה של עד שנה, עם יכולת שליחת נתונים בעזרת תקשורת sim או נקודת רשת קבועה לכול שרת.

בנוסף למדידה בזמן אמת, בעזרת פטנט רשום של אלגוריתם דחיסה PQZIP , המערכת שומרת על רכיב זיכרון פיזי את כול צורת הגל באופן מחזורי בקצב דגימה של 1024 נקודות למחזור, כל מחזור ומחזור ברשת נשמר לתקופה של עד שנה. ובכך מבטל את הצורך בספים , הגדרת פרמטרים מראש והגדרת התחלת קלטה.

דגם G4500 מודד מתח וזרם בשיטת TRMS Class A , ומחשב ,הרמוניות ,וכל שאר פרמטרים הרצויים כמעט ללא הגבלה.

אלגוריתם סינכרון זמן מאפשר סינכרון זמן בין מספר מכשירים בזמן אמת ברזולוציה של 0.1mS והצגת מצב הרשת בבסיס זמן שווה, ובכך לאתר מוקדים של בעיות, או מקום התרחשות הבעיה, ואיתור מדוייק של מקור התקלה.

קבצים מצורפים

SMX-1118-0100 G4500 G3500 Data Sheet

SMX-1118-0100 G4500 G3500 Data Sheet pdf

g4000-blackbox – low rez

g4000-blackbox - low rez pdf
G4500
צור קשר
לפרטים ולהצעת מחיר צור קשר